Gezamenlijk project aanschaf zonnepanelen

Aan de Commissie Beheer Onderhoud is door verschillende gemeenteleden gevraagd of men ook privé, eventueel samen met anderen uit de gemeente, zonnepanelen voor de eigen woning kan betrekken bij de firma die de panelen voor de kerk levert. Er wordt in dit geval gedacht aan een collectief project waarop men in kan schrijven. Deze vraag hebben we besproken met de leverancier en hij is bereid om hiervoor een speciale aanbieding te doen.
Gemeenteleden die hiervan gebruik willen maken, kunnen zich aanmelden via het onderstaande mailadres of telefoonnummer met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en mailadres. De namen met de genoemde gegevens worden door de commissie doorgegeven aan de leverancier en hij neemt dan rechtstreeks contact op met iedere belangstellende voor het opstellen van een prijsopgave passend bij zijn of haar woning.
Vanaf het moment dat wij als commissie de namen aan de leverancier doorgeven, stopt de bemoeienis van de commissie en laten we het verdere contact met degenen die zich opgegeven hebben aan de leverancier over. Wil men een keer gezamenlijk een voorlichtingsmiddag of -avond met de leverancier dan mag dat, indien gewenst, in één van de zalen van de kerk plaatsvinden.
De commissie of de kerkenraad draagt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de opdracht die men aan de leverancier geeft en de uitvoering daarvan.

Namens de Commissie Beheer en Onderhoud
Gerard Middelkoop
Tel. 06-20249455

Binnenkort:

vr aug 23 @19:00 - 19:15
Meditatie kerktelefoon
za aug 24 @08:00 - 12:00
Oud metaal
za aug 24 @10:30 - 11:30
Bibliotheek
zo aug 25 @10:00 - 11:30
ds W.A. Zondag
zo aug 25 @18:30 - 20:00
ds W.A. Zondag
zo aug 25 @20:00 -
Preekbespreking
vr aug 30 @19:00 - 19:15
Meditatie kerktelefoon
za aug 31 @08:00 - 12:00
Oud metaal
zo sept 01 @10:00 - 11:30
ds. W.A. Zondag
zo sept 01 @18:30 - 20:00
ds W.A. Zondag
Er is geen uitzending