•  

 • De liturgie van de diensten van zondag 24 oktober staan op de website.

  (nu compleet)
  13:25

  Klik hier:
  10:00 : Groep B
  15:00 : Groep A
  19:00 : Groep B
  10:00 - Groep B
  15:00 - Groep A
  18:30 - Groep B

   Onder Overigen > Liturgie archief staan de liturgieën van eerdere kerkdiensten.

  Om 20:15 is er catechisatie voor de zondagavond-groep.

  Na de avonddienst is er een preekbespreking.

   
 • !
  Bericht aan de gemeente over het bezoeken van de kerkdiensten!

  Eerdere berichten: Klik hier
   

 • Verkoopdag van de vrouwenvereniging

  Lees verder > >

   

Catechisatie


Aan jongeren vanaf 12 jaar wordt in het winterseizoen catechisatie gegeven. De catechisatielessen duren 45 minuten en worden gegeven in de verschillende zalen bij de kerk. Aan het begin van het nieuwe seizoen worden de ver­schil­lende groepen ingedeeld en de tijden vastgesteld.

Het spreekt vanzelf dat van ouders wordt verwacht dat zij erop toezien dat hun kinde­ren de catechisatie trouw bezoeken en de opgegeven lessen goed maken en leren.
De collecte tijdens de catechisatielessen komt ten goede aan christelijke jongeren in het buitenland voor jun studie en voor evangelisatie doeleinden.

Dit seizoen wordt er op zondag- en maandagvond catechisatie gegeven. Zie voor de data de speciale kalender.

Zondagavond
Alleen voor catechisanten die om een geldige reden niet op maandag catechisatie kunnen volgen wordt er op zondagavond na de middag- of avonddienst catechisatie gehouden. Invulling is een bijbelstudie is aan de hand van de Psalmen.

Op maandagavond wordt er aan verschillende groepen catechisatie gegeven:

 • De groepen 1 t/m 3 worden om 19:00 verwacht en behandelen De Heidelbergse Catechismus.
 • De groepen 4 t/m 6 worden om 20:00 verwacht en krijgen ook onderwijs vanuit de Heidelbergse Catechismus.
 • Groep 7 wordt om 21:00 verwacht en krijgt les vanuit de Nederlandse geloofsbelijdenis aan de hand van verschillende thema's en krijgt daarvoor tijdens de eerste les materiaal uitgereikt.
 • Groep 8 wordt om 21:00 verwacht en krijgt les vanuit de Dordtse Leerregels.
 • Groep 9 wordt om 21:00 verwacht en doet Bijbelstudie met elkaar.
Alle werkboeken blijven eigendom van de kerk en worden aan het einde van het catechisatieseizoen weer ingenomen.

De belijdeniscatechisatie is op maandagavond vanaf 20:00 uur tot ongeveer 21:30.

Op de maandagen van de herfstvakantie, dankdagweek, kerstvakantie, voorjaarsvakantie en de biddagweek wordt er geen catechisatie gegeven.
De belijdeniscatechisatie alleen op aangeven van de catecheet.


Groepsindeling Klik hier voor de groepsindeling. (Hiervoor moet ingelogd worden!!)

Binnenkort:

ma okt 25 @19:00 - 21:45
Catechisatie-avond
di okt 26 @19:45 - 21:45
Mannenvereniging - 1 Thessalonicenzen 3
wo okt 27 @20:00 - 22:00
Timotheüs -
do okt 28 @20:00 - 22:00
Preludium - Repetitie
vr okt 29 @19:00 - 19:15
Meditatie kerktelefoon
vr okt 29 @19:30 - 21:00
Samuël -
za okt 30 @08:00 - 12:00
Oud metaal
za okt 30 @10:30 - 11:30
Bibliotheek
za okt 30 @12:45 - 17:15
-12 Verenigingen - Herfstuitje
za okt 30 @19:45 - 22:00
Augustinus - Spelletjesavond
Er is geen uitzending