• De liturgie van de aangepaste dienst van zaterdag 23 januari staat op de website.

  (compleet)

  Klik hier:


   Onder Overigen > Liturgie archief staan de liturgieën van eerdere kerkdiensten.

  Om 16:45 is er catechisatie voor de zondagavond-groep.

   
 • !
  Weekbericht i.v.m. het corona-virus!

  Bericht nr 46, 16 januari:  Eerdere berichten: Klik hier

   

Overigen

Privacy is van groot belang voor de gemeente en alle betrokkenen.
Onze gemeente heeft een privacyverklaring. Deze verklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens in de kerk. Ze geeft ook inzicht in de vraag welke soorten persoonsgegevens worden verwerkt en de verklaring beschrijft de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft.

De contactpersoon voor privacy bij de kerk is de scriba. Bij hem kan desgewenst de privacyverklaring worden opgevraagd.
Ontruimingsoefening van de kerk

Beste gemeenteleden,

In onze kerk denken we in de commissie veiligheid en hulpverlening na over veiligheid in en om de kerk. Dit staat beschreven in een veiligheidsplan.
Een onderdeel van het veiligheidsplan is het ontruimingsplan. Hierin staat hoe we de kerk ontruimen als dit nodig is. Periodiek beoefenen we een dergelijke ontruiming.
Op DV 1 november 2017 na de morgendienst hopen we weer zo'n oefening te houden.

Waarom doen we dit?
We oefenen een ontruiming om u als gemeentelid te laten zien en beleven hoe we de kerk ontruimen als hier noodzaak voor is.

Hoe vindt de ontruiming plaats?
Als er een ontruiming plaats vindt in de kerk, dan wordt dit door de ouderling van dienst aangegeven vanaf het podium. U verlaat dan direct de kerk via de hoofdingangen van ons kerkgebouw, zoals hieronder op de tekening is aangegeven. (Herkenbare ontruimers geven hierbij aanwijzingen).
Buiten loopt u aan de voorzijde van het kerkgebouw richting parkeerplaats. De parkeerplaats noemen we de verzamlplaats (V).
Op de verzamelplaats wacht u totdat er aangegeven wordt dat de oefening is afgelopen of wat er verder moet gebeuren.

Let op: in verband met de veiligheid niet met de auto gaan rijden.

Na einde oefening kunt u rustig en veilig vertrekken.Heeft u vragen over het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Namens de commissie veiligheid en hulpverlening

Hans Burger, tel: +31 65 34 78 555

Doet u weer mee met de actie voor de voedselbank?
De volgende inzameling is op biddag: woensdag 8 maart 2017


Met de voedselbankactie proberen we onze naaste in nood dichtbij te helpen. We zamelen voor Woerdense huishoudens voedsel en noodzakelijke huishoudelijke artikelen in. U mag geven wat u kunt missen: een pakje is welkom, maar een tas vol ook.
Wat kunt u doen? Neem op biddag houdbare boodschappen mee naar de kerk en laat ze achter in de daarvoor bestemde dozen in de hal van de kerk. Een aantal gemeenteleden brengt dit de volgende morgen bij de Voedselbank.

Op dankdag ontvingen we enkele giften in een envelop. Dat is ook welkom bij de voedselbank! U kunt zo’n envelop geven aan Janneke van Horssen.


Welk voedsel kunt u inleveren?
Op dit moment gaat de voorkeur uit naar de volgende producten (maar alles is welkom):
Aardappelpuree
Fruit in blik
Houdbare melk
Koffiepads
Muesli, cruesli (ontbijtgranen)
Pasteibakjes
Wereldgerechten
Zonnebloemolie, olijfolie (½ liter)
Luiers maat 5 en 6
Toiletpaper
Wasmiddel


Na dankdag kregen we een e-mail van de Voedselbank:

Vanochtend heeft de Voedselbank de producten in ontvangst genomen die tijdens de Dankdag voor Gewas en Arbeid zijn ingezameld.
Het resultaat was overweldigend en hiermee kunnen we de cliënten de komende tijd weer wat extra's meegegeven.
Daarnaast is er geldbedrag (€ 545,--) bijeengebracht, wat nog op de bankrekening van de Voedselbank wordt overgemaakt.
Al met al is het een geweldig resultaat dat door jullie bijeen is gebracht.
Ik verzoek u onze dank aan uw gemeenteleden over te brengen.

Met vriendelijke groet,
Voedselbank Woerden

4 november 2016
In onze gemeente is eind 2015 een Israëlcommissie opgericht. Hiermee willen we binnen de plaatselijke gemeente invulling geven aan de roeping die er ligt met betrekking tot het Joodse volk.

In de Bijbel wordt dit volk Gods ‘eerstgeboren zoon’ genoemd (Ex. 4:22), en nog steeds zijn zij ‘beminden, om der vaderen wil’ (Rom. 11:28).

Hierbij kennen we 3 doelen:
 1. Bekendheid te geven aan het werk onder het Joodse volk;
 2. Aan te zetten tot bezinning op de plaats van het verbondsvolk Israël in het licht van de Heilige Schrift en op onze kerkelijke opdracht ten aanzien van het Joodse volk;
 3. Geld in te zamelen voor het Deputaatschap voor Israël, dat zich onder andere inzet voor evangelieverkondiging onder het volk Israël.
De Israëlcommissie wordt gevormd door:

voorzitter:
Dhr. J. Kroon

secretaris:
Mw GH Blok-Heger

penningmeester:
Dhr. M.C.G. van de Lagemaat

overige leden:
Dhr. A.S. Noordzij

Rekening:
NL 32 ABNA 0439 6423 96  t.n.v.  Gereformeerde Gemeente Woerden

Subcategorieën

Binnenkort:

wo jan 20 @20:00 - 22:00
Timotheüs -
do jan 21 @19:00 - 20:30
-12 Verenigingen - GAAT NIET DOOR
vr jan 22 @19:00 - 19:15
Meditatie kerktelefoon
vr jan 22 @19:30 - 21:30
Josia -
za jan 23 @08:00 - 12:00
Oud metaal
za jan 23 @10:30 - 11:30
Bibliotheek
za jan 23 @15:00 - 16:00
stud. P. J. de Raaf - Aangepaste dienst
za jan 23 @19:45 - 22:00
Augustinus
zo jan 24 @10:00 - 11:30
ds. C. van Ruitenburg
zo jan 24 @18:30 - 20:00
ds. P. Mulder
Er is geen uitzending