Vrouwenvereniging 'Lydia'


Wie is vrouwenvereniging 'Lydia'
Een “oude” vertrouwde naam in onze gemeente. In 1961 opgericht met een paar concrete doelen:

 • Als vrouwen van de gemeente elkaar ontmoeten rond een geopende Bijbel
 • Geld inzamelen voor de zending en later ook evangelisatie
 • In blijde en droeve dagen met elkaar meeleven in de gemeente door middel van een bezoek of een kaart.

In de loop der jaren zijn de doelen hetzelfde gebleven, maar door veranderingen in de maatschappij vinden steeds aanpassingen plaats. De vergaderfrequentie is op dit moment van half september tot half mei 1 x per 14 dagen op dinsdagavond. We beginnen altijd om kwart voor 8 en gaan tot ongeveer kwart voor 10 door. Onze vereniging telt ruim 70 leden.

 

Op dit moment heeft onze vereniging de volgende kenmerken:

 • Aan het begin van het seizoen wordt een programmaboekje uitgedeeld
 • Tot aan de verkoopdag, altijd in oktober, staan de avonden in het teken van de organisatie hiervan o.a. door een creatieve avond.
 • Altijd worden de avonden geopend door Bijbellezen, gebed en meditatie.
 • Er is tijdens de pauze volop gelegenheid voor ontmoeting
 • Ruim de helft van de verenigingsavonden heeft een bijzondere invulling, bijv. Bijbelstudie door een verenigingslid, een presentatie, lezing, kerstdeclamatie, creatieve workshop enz.
 • De kerstrondgang door de gemeente wordt door ons georganiseerd
 • In het voorjaar organiseren we een collecte voor de vakantieweken voor gehandicapten
 • De leeftijdsopbouw van onze leden is breed.
 • Inmiddels zijn er via Woord en Daad twee adoptiekinderen jarenlang door onze vereniging onderhouden tot hun 18e jaar en zijn we onlangs aan ons derde kind begonnen.
 • Voor onze oudere leden voorzien we in een behoefte door er voor te zorgen, dat tientallen gebreide babybroekjes, kindervestjes, dekens en sokken terecht komen bij organisaties waarvan we weten, dat de gemaakte kledingstukken met blijdschap ontvangen worden op de plek, waar deze heel goed gebruikt kunnen worden.
 • Voor onze jongere leden is er volop gelegenheid om tijdens de “gewone” verenigingsavond creatief bezig te zijn en intussen met elkaar van gedachten te wisselen.

Kortom, onze vereniging kenmerkt zich door dienend bezig zijn, zowel binnen onze eigen gemeente als in landelijk kerkverband. Nog steeds staat het Woord van God centraal en neemt het gebed, waarin de noden van elkaar en de gemeente worden opdragen, een grote plaats in. Als vrouwenvereniging zien we het belang van een gemeenteleven, waarin naar elkaar wordt omgezien. Doe met ons mee.

 

Planning
De data waarop het vereniging is, kan je vinden in de algemene kalender op de website en in de speciale kalender met alleen activiteiten van deze vereniging.

 

Contactgegevens
Voor adressen en telefoonnummers wordt verwezen naar de papieren gemeentegids of de digitale versie op de website achter de login. Door te klikken op de contactpersoon van de vereniging kan een mailtje naar deze persoon gestuurd worden.

 

Presidente:
mw C.W. Middelkoop-Wielink

Secretaris:
Vergaderingen:
Dinsdagavond om de 14 dagen van 19.45 - 21.45 uur.

Rekening:
NL92 ABNA 0930 9097 47  tnv. vrouwenvereniging Lydia te Woerden.

Terug naar overzicht verenigingen.

Binnenkort:

vr juli 21 @19:00 - 19:15
Meditatie kerktelefoon
za juli 22 @08:00 - 12:00
Oud metaal
zo juli 23 @10:00 - 11:30
ds. W. A. Zondag
zo juli 23 @18:30 - 20:00
ds. W. A. Zondag
vr juli 28 @19:00 - 19:15
Meditatie kerktelefoon
za juli 29 @08:00 - 12:00
Oud metaal
za juli 29 @10:30 - 11:30
Bibliotheek
zo juli 30 @10:00 - 11:30
ds. W. A. Zondag
zo juli 30 @18:30 - 20:00
ds. W. A. Zondag
vr aug 04 @19:00 - 19:15
Meditatie kerktelefoon
Er is geen uitzending