•  

 • De liturgie van de diensten van zondag 24 oktober staan op de website.

  (nu compleet)
  13:25

  Klik hier:
  10:00 : Groep B
  15:00 : Groep A
  19:00 : Groep B
  10:00 - Groep B
  15:00 - Groep A
  18:30 - Groep B

   Onder Overigen > Liturgie archief staan de liturgieën van eerdere kerkdiensten.

  Om 20:15 is er catechisatie voor de zondagavond-groep.

  Na de avonddienst is er een preekbespreking.

   
 • !
  Bericht aan de gemeente over het bezoeken van de kerkdiensten!

  Eerdere berichten: Klik hier
   

 • Verkoopdag van de vrouwenvereniging

  Lees verder > >

   

Vrouwenvereniging 'Lydia'


Wie is vrouwenvereniging 'Lydia'
Een “oude” vertrouwde naam in onze gemeente. In 1961 opgericht met een paar concrete doelen:

 • Als vrouwen van de gemeente elkaar ontmoeten rond een geopende Bijbel
 • Geld inzamelen voor zending, evangelisatie, deputaatschap voor Israël en voor vakantieweken voor gehandicapten
 • In blijde en droeve dagen met elkaar meeleven in de gemeente door middel van een bezoek of een kaart.

In de loop der jaren zijn de doelen hetzelfde gebleven, maar door veranderingen in de maatschappij vinden steeds aanpassingen plaats. De vergaderfrequentie is op dit moment van half september tot half mei 1 x per 14 dagen op dinsdagavond. We beginnen altijd om kwart voor 8 en gaan tot ongeveer kwart voor 10 door. Onze vereniging telt ruim 70 leden.

 

Op dit moment heeft onze vereniging de volgende kenmerken:

 • Aan het begin van het seizoen wordt een programmaboekje uitgedeeld
 • Tweederde van de verenigingsavonden heeft een bijzondere invulling, bijv. een Bijbelstudie, presentatie, lezing, kerstdeclamatie, creatieve workshop enz.
 • Altijd worden de avonden geopend door Bijbellezen, gebed en meditatie.
 • Er is tijdens de pauze volop gelegenheid voor ontmoeting
 • Tot aan de verkoopdag, altijd in oktober, staan de avonden in het teken van de organisatie hiervan o.a. door een creatieve avond.
 • Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om de verkoopdag te promoten als activiteit van de hele gemeente. Velen verlenen hun medewerking o.a. door sponsoring van goederen en geld en het aanbieden van hulp
 • De kerstrondgang door de gemeente wordt door ons georganiseerd. Tegen de 100 bezoekjes worden afgelegd. Op allerlei manieren kunnen gemeenteleden hierop inschrijven om mee te doen. Zowel jong als ouder draagt een steentje bij.
 • In het voorjaar organiseren we een collecte voor de vakantieweken voor mensen met een beperking; uitgaande van de Vrouwenbond
 • De leeftijdsopbouw van onze leden is breed.
 • Al ruim 40 jaar wordt een adoptiekind van Woord en Daad door de leden gesponsord. Inmiddels hebben een heel aantal adoptiekinderen hun opleiding mogen afmaken
 • Voor onze oudere leden voorzien we in een behoefte door er voor te zorgen, dat tientallen gebreide gebruiksvoorwerpen terecht komen bij organisaties waarvan we weten, dat de gemaakte kledingstukken met blijdschap ontvangen worden op de plek, waar deze heel goed gebruikt kunnen worden.
 • Voor onze jongere leden is er volop gelegenheid om tijdens de “gewone” verenigingsavond creatief bezig te zijn en intussen met elkaar van gedachten te wisselen.

Kortom, onze vereniging kenmerkt zich door dienend bezig zijn, zowel binnen onze eigen gemeente als in landelijk verband.
Als het goed is, wordt dit onopvallend gedaan.

Tijdens de verenigingsavonden proberen we telkens een ander onderdeel van het leven te belichten en vanuit Gods Woord een Bijbelse boodschap hieraan te verbinden. Het gebed, waarin de noden van elkaar en de gemeente worden opdragen, neemt een grote plaats in.

Als vrouwenvereniging zien we het belang van een gemeenteleven, waarin naar elkaar wordt omgezien. Doe met ons mee.


Kerst declamaties voor gebruik door andere verenigingen

Als u op deze link klikt, krijgt u een overzicht van de beschikbare kerstdeclamaties die u voor eigen gebruik kunt downloaden in pdf en doc-formaat.


Avondvullingen voor gebruik door andere verenigingen

Als u op deze link klikt, krijgt u een overzicht van de beschikbare avondvullingen die u voor eigen gebruik kunt downloaden in pdf en doc-formaat.


Planning

De data waarop het vereniging is, kan je vinden in de algemene kalender op de website en in de speciale kalender met alleen activiteiten van deze vereniging.

 

Contactgegevens
Voor adressen en telefoonnummers wordt verwezen naar de papieren gemeentegids of de digitale versie op de website achter de login. Door te klikken op de contactpersoon van de vereniging kan een mailtje naar deze persoon gestuurd worden.

 

Presidente:
mw C.W. Middelkoop-Wielink

Secretaris:
Vergaderingen:
Dinsdagavond om de 14 dagen van 19.45 - 21.45 uur.

Rekening:
NL92 ABNA 0930 9097 47  tnv. vrouwenvereniging Lydia te Woerden.

Terug naar overzicht verenigingen.

Binnenkort:

zo okt 24 @18:30 - 20:00
ds. P. Mulder (Groep B)
zo okt 24 @20:15 - 21:15
Catechisatie zondagavond-groep
ma okt 25 @19:00 - 21:45
Catechisatie-avond
di okt 26 @19:45 - 21:45
Mannenvereniging - 1 Thessalonicenzen 3
wo okt 27 @20:00 - 22:00
Timotheüs -
do okt 28 @20:00 - 22:00
Preludium - Repetitie
vr okt 29 @19:00 - 19:15
Meditatie kerktelefoon
vr okt 29 @19:30 - 21:00
Samuël -
za okt 30 @08:00 - 12:00
Oud metaal
za okt 30 @10:30 - 11:30
Bibliotheek
Er is een uitzending!
Luister
Klik op het groene symbool om direct mee te luisteren!
Het kan zijn dat de player het niet goed doet in de nieuwere versies van Chrome.
Dan kunt u het via deze link proberen: